วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ทำเนียบรุ่น นายร้อยตำรวจ กอน.๘ (ปราบปราม)

ทำเนียบรุ่น นายร้อยตำรวจ กอน.๘ (ปราบปราม)
ลำดับยศชื่อสกุลตำแหน่งโทรศัพท์
     มือถือที่ทำงานที่บ้าน
1พ.ต.ท.กัมปนาทแก้วคำบังสว.สส.สภ.ตาพระยา สระแก้ว087-140-3140  
2พ.ต.ท.เกตุชัยนาสอน    
3พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ศรีวงษ์ชัย    
4พ.ต.ท.คำนวณบ่ายกระโทกรอง ผกก.ป.สภ.นางรอง บุรีรัมย์081-879-3736044-631-555 
5พ.ต.ท.จิตพนธ์ทะเลรัตน์ 01-6852609  
6พ.ต.ท.ชัยฤกษ์ฝักฝ่าย    
7พ.ต.ท.ไชยยศโพธิ์พิมพ์ 087-646-9444  
8พ.ต.ท.ณรงค์เรืองฤทธิ์ 081-887-8517  
9พ.ต.ท.ธานินทร์ผิวละเอียดสว.สส.สภ.ป่าโมกข์ อ่างทอง081-808-2952  
10พ.ต.ท.นพพรเจริญนาคสว.สส.สภ.ท่าไม้รวก081-986-7970  
11พ.ต.ท.นพาเสนาทิพย์ 081-276-3521  
12พ.ต.ท.บรรจบวารินทร์    
13พ.ต.ท.ปัญญาจีนเกิดทรัพย์สว.สส.สภ.บางใหญ่ นนทบุรี081-986-451002-595-0660 
14พ.ต.ท.พลวัตโพธิ์ฉัตรสวป.สน.หนองแขม081-868-8111  
15พ.ต.ท.พัฒนพงษ์ค่ำคูณสวป.สน.บางชัน081-739-0082  
16พ.ต.ท.พัฒนศักดิ์ปัญญาเพียร    
17พ.ต.ท.พันชาติสมตัว    
18พ.ต.ท.พิทักษ์โคกเกษมสว.สส.สภ.สาขลา อ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทปราการ081-924-4656  
19พ.ต.ท.ไพฑุรย์ใจเร็วสว.อก.สน.บางกอกใหญ่085-019-7376  
20พ.ต.ท.ผสุ(ไพรัช)บุริภัณฑ์สวป.สน....081-561-775702-9849075,02-5746464 
21พ.ต.ท.มงคลจิตร์พรหมสว.สส.สภ.ประตูน้ำจุฬา ปทุมธานี081-689-3242  
22พ.ต.ท.มนตรีปราบหลอด    
23พ.ต.ท.รังสรรค์คำวิเศษ    
24พ.ต.ท.โรมเดโชเกียรติ(ชิดเชื้อ)สวป.สภ.ดอนหญ้านาง บึงกาฬ   
25พ.ต.ท.ลิขิตรักไทรทอง    
26พ.ต.ท.วรรณาเพ็ญจันทร์    
27พ.ต.ท.วิชาญจุ่นทองแท้    
28พ.ต.ท.วิชาญนุ่นขาว    
29พ.ต.ท.วิเชียรชุ่มบัวตอง    
30พ.ต.ท.วิทยาหินโยธาสว.จร.สภ.เมืองมุกดาหาร085-465-9990  
31พ.ต.ท.วิสุทธิ์เกณทวี    
32พ.ต.ท.ศักดิ์งามเสน่ห์    
33พ.ต.ท.สมจิตรจันทร์น้ำท่วม    
34พ.ต.ท.สมชายแสงดาว    
35พ.ต.ท.สมนึกคิดถูก 081-823-6310  
36พ.ต.ท.สมบูรณ์เลือดกุมภา    
ทำเนียบรุ่น นายร้อยตำรวจ กอน.๘ (ปราบปราม)
ลำดับยศชื่อสกุลตำแหน่งโทรศัพท์
     มือถือที่ทำงานที่บ้าน
37พ.ต.ท.สุดใจนิติพจน์    
38พ.ต.ท.สุทัศน์รัตนาภรณ์ 01-8327457  
39พ.ต.ท.สุพินัยแวงแสน    
40พ.ต.ท.สุภชัยหาญอาสา    
41พ.ต.ท.สุระสิงห์ทน    
42พ.ต.ท.สุเวศศรีแนน    
43พ.ต.ท.เสริมวิชดอนหนองปั่ว    
44พ.ต.ท.อดิศรทัศนพงษ์ลาออกประกอบธุรกิจส่วนตัว   
45พ.ต.ท.อารมณ์แช่มเกษม    
46พ.ต.ท.อำนาจแสนสุข 01-6437098  
47พ.ต.ท.อิทธิพลแอตาล    
48พ.ต.ท.อุดมรัตนสุทธิ    
49พ.ต.ท.วิทยาพิทักษ์วงศ์    
50พ.ต.ท.สัญญาแดงมณี    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม